Menjava semen in sadik


Pogoji sodelovanja

 

1) Splošna določila

Na menjavi lahko sodelujejo razstavljavci in prodajalci, katerih prodajni artikli ustrezajo zakonskim določilom.

2) Dodelitev razstavnega prostora

Organizator odloča o pripustitvi razstavljavca na sejem in o dodelitvi razstavnega prostora. Razstavni prostor je stojnica dimenzije 1,95  x 0,60 m. Organizator upošteva želje razstavljavcev glede dodelitve prostora, če ni organizacijskih, tehničnih ali prostorskih omejitev. Organizator razporeja prostor v najboljšem interesu dogodka. Če bo prijavljenih več razstavljavcev, kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Kriterija za selekcijo bosta ustreznost artiklov in datum prejetje prijave. Organizator bo vodil t. i. rezervno listo. Če izbrani razstavljavci ne bodo poravnali svojih obveznosti v roku zapadlosti, bo organizator pripustil na dogodek razstavljavce in prodajalce z omenjenega seznama. O vsem bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.

 

3) Prihod na prizorišče

V soboto, od 9. ure naprej. Za prijavljene razstavljavce bo stojnice zagotovil organizator, brezplačno.

 

4) Obveznosti organizatorja in razstavljavcev

V okviru dogodka organizator zagotovi:

- postavitev stojnic,

- promocijo dogodka in spremljevalnega programa.

V okviru sodelovanja na sejmu se razstavljavec obvezuje:

- da bo estetsko uredil svoj razstavni prostor in upošteval navodila organizatorja,

- da bo s stojnico ravnal odgovorno (prepovedano je zabijanje žebljev in lepljenje na stojnico),

- da bo skrbel za red in čistočo na svojem prodajnem mestu (embalažo, v kateri razstavljavec pripelje svoje izdelke, po koncu sejma odnese s seboj),

- da bo sam poskrbel za morebitno dodatno opremo, ki jo potrebuje v času sejma.

Vsi prodajalci morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezna dokazila. Strankam morajo izdajati račune.

 

6) Sporazumno reševanje sporov

Organizator in razstavljavec se obvezujeta k mirnemu in sporazumnemu reševanju medsebojnih nesoglasij in vseh sporov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na in med sejmom.

Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in prodajo na prireditvah.

Odgovornost razstavljavca je, da ima za izdelke, ki jih prodaja zagotovljeno ustrezno dokumentacijo.

 

Razstavljavci se na dogodek prijavijo tako, da izpolnijo e-prijavnico in jo oddajo.

 

Prijavnice bomo zbirali najkasneje do 15. 4. 2018, oziroma do zapolnitve mest, saj je število stojnic omejeno.