ALI STE VEDELI?


V Blagajevi deželi je kot ekološko pomembno območje razglašena Polhograjska Grmada, pa tudi območje med Podrebrom in Dvorom. Slednje obsega gozdnati Kucelj in kulturno krajino med Pristavo in Dvorom pri Polhovem Gradcu. Je prehranjevalni prostor netopirjev malih podkovnjakov, ki imajo zatočišča v cerkvi Sv. Elizabete v Podrebri in v cerkvi Sv. Peter v Dvoru pri Polhovem Gradcu. Na severozahodnem in severovzhodnem delu območja se razprostirajo ilirski bukovi gozdovi, v osrednjem delu pa tudi dinarski gozdovi rdečega bora.
Če smo že ravno pri netopirjih in naših cerkvah.
Cerkev Sveti Trije Kralji v Brišah je tudi kotišče navadnega netopirja, cerkev Sveti Andrej pri Planini nad Horjulom pa kotišče uhatih netopirjev.
Na slike je mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros).