Prodaja objekta


Lokacija okolica Ljubljane (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana - kontaktna oseba g. Viktor Miklavčič, tel. 01 24-10-624)

  • Polhov Gradec 74, k.o. Polhov Gradec (1986), posamezni del stavbe št. 1986-130-3, poslovni prostor v izmeri 11,02 m2, ki predstavlja solastni delež do 8/100 parc. št. 123/2 k.o. Polhov Gradec, energijski kazalniki stavbe: potrebna toplota za ogrevanje 198 kWh/m2a, obstajajo solastniki kot predkupni upravičenci, energijski kazalniki stavbe:  potrebna toplota za ogrevanje E 115 kWh/m2a, dovedena energija za delovanje stavbe 203 kWh/m2a, primarna energija 507kWh/m2a, emisije CO2 108 kg/m2a, izhodiščna cena: 8.000,00 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom e) je pisarniška dejavnost. Oceno vrednosti za nepremičnino pod razdelkom e) je opravil cenilec Tine Logonder.

 

Več si lahko preberete na: 

http://www.zgs.si/aktualno/obvestila_razpisi/index.html