Bilo je pred 30. leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko


19. 6. 2021 ob 20.00 se pridružite vodenemu ogledu stalnih zbirk in občasne razstave Bilo je pred 30. leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko.
Prost vstop v Muzej pošte in telekomunikacij bo med 18.00 in 22.00.  Voden ogled bo brezplačen.

V Muzeju pošte in telekomunikacij bomo ob 30. letnici osamosvojitve Slovenije v juniju stalno razstavo dopolnili s poštnimi znamkami in osnutki, ki so izšli v tem prelomnem obdobju, ter pripravili občasno razstavo "Bilo je pred 30. leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko".
Priprave na samostojnost in obdobje vključevanja slovenske pošte v mednarodni promet predstavljajo enega najpomembnejših mejnikov v slovenski poštni dejavnosti. Na ogled bodo tako uradne kot »zasebne« znamke, ki so izšle v obdobju od plebiscita decembra 1990 do decembra 1991. Sem sodijo znamke Suverenost iz leta 1990 ter ovitek prvega dne v počastitev plebiscita, znamka Osamosvojitev Slovenije in osnutki, ki jih je izdelal Grega Košak, neizbrani osnutki prvih slovenskih rednih znamk in prve redne znamke, ki so izšle decembra 1991.
Razstava bo na ogled od 19. 6. 2021 do 3. 7. 2022.