Miklavžev sejem 2018 - PRIJAVNICA


Pogoji za sodelovanje

Pred oddajo prijave vas prosimo, da se seznanite s pogoji za sodelovanje na Miklavževem sejmu v Polhograjski graščini za leto 2018.POGOJI SODELOVANJA NA MIKLAVŽEVEM SEJMU 2018

1) Splošna določila
Na sejmu lahko sodelujejo razstavljavci, katerih prodajni artikli ustrezajo zakonskim določilom in ponujajo enega ali več naslednjih izdelkov: JZ Polhograjska graščina (v nadaljevanju organizator) organizira Miklavžev sejem 2018 v Polhograjski graščini v sodelovanju z Muzejem pošte in telekomunikacij in OŠ Polhov Gradec. Sejem bo potekal 1.─2. 12. 2018, od 10. do 18. ure.
- darilni program,
- ročno izdelani izdelki,
- izdelki vezani na kulinariko,
- domači pekovski izdelki,
- izdelki naravne kozmetike,
- izdelki, ki so značilni za to okolje.

2) Dodelitev razstavnega prostora
Organizator odloča o pripustitvi razstavljavca na sejem in o dodelitvi razstavnega prostora. Razstavni prostor je stojnica dimenzije 1,95  x 0,60 m. Organizator upošteva želje razstavljavcev glede dodelitve prostora, če ni organizacijskih, tehničnih ali prostorskih omejitev. Organizator razporeja sejemski prostor v najboljšem interesu sejma. Če bo prijavljenih več razstavljavcev, kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Kriterija za selekcijo bosta ustreznost prodajnih artiklov in datum prejetje prijave. Organizator bo vodil t. i. rezervno listo. Če izbrani razstavljavci ne bodo poravnali svojih obveznosti v roku zapadlosti, bo organizator pripustil na sejem prodajalce z omenjenega seznama. O vsem bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.

3) Prihod na prizorišče
Prosimo, da stojnico lepo aranžirate, zaželen je tudi praktični prikaz izdelovanja vaših proizvodov, saj tako naredite privlačnejši program za obiskovalce.
Stojnice bodo pripravljene za dostavo blaga in aranžiranje v petek, 30. 11. 2018, od 15. do 20. ure.

4) Cenik in plačilo
Sejemska pristojbina znaša za eno stojnico (to je 1 miza) 50,00 €.

Vsaka dodatna miza se dodatno zaračuna 50,00 €.
Znesek plačajo razstavljavci organizatorju po predračunu v roku zapadlosti.

Če razstavljavec ne more razstavljati oba dneva, mora kljub temu poravnati celotno sejemsko pristojbino.

5) Obveznosti organizatorja in razstavljavcev
V okviru sejma organizator zagotovi:
- postavitev stojnic,
- promocijo dogodka in spremljevalnega programa.
V okviru sodelovanja na sejmu se razstavljavec obvezuje:
- da bo estetsko uredil svoj razstavni prostor in upošteval navodila organizatorja,
- da bo s stojnico ravnal odgovorno (prepovedano je zabijanje žebljev in lepljenje na stojnico),
- da bo skrbel za red in čistočo na svojem prodajnem mestu (embalažo, v kateri razstavljavec pripelje svoje izdelke, po koncu sejma odnese s seboj),
- da bo sam poskrbel za morebitno dodatno opremo, ki jo potrebuje v času sejma.
Vsi prodajalci morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezna dokazila. Strankam morajo izdajati račune.

6) Sporazumno reševanje sporov
Organizator in razstavljavec se obvezujeta k mirnemu in sporazumnemu reševanju medsebojnih nesoglasij in vseh sporov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na in med sejmom.
Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in prodajo na prireditvah.
Odgovornost razstavljavca je, da ima za izdelke, ki jih prodaja zagotovljeno ustrezno dokumentacijo.

Razstavljavci se na sejem prijavijo tako, da izpolnijo e-prijavnico in jo oddajo.

Prijavnice bomo zbirali najkasneje do 25. 11. 2018, oziroma do zapolnitve mest, saj je število stojnic omejeno.S plačilom stroškov potrjujete svojo udeležbo na sejmu.