NISMO POZABILI POKOSITI


Dve šestini grajskega parka tako nismo namenoma pokosili. S tem želimo opozoriti na pomen ohranjanja travnikov z medovitimi cvetlicami, na prekomerno uporabo pesticidov in ostalih škodljivih praks, ki služijo le estetskim namenom. Tako ali tako v parku ne uporabljamo nobenih pesticidov, samorasle cvetlice pa so nam prav všeč.