Daphne blagayana / Blagajev volčin

Daphne Blagayana

Spomladi leta 1837 je grofu Rihardu Ursiniju Blagaju, takratnemu lastniku polhograjskega gospostva in ljubitelju botanike, domačin s Polhograjske gore prinesel neznano rastlino. Kustos Kranjskega deželnega muzeja Henrik Freyer, na katerega se je Blagaj obrnil, je še nepopisano vrsto volčina po njem poimenoval blagajev volčin. Na Kranjskem je bil blagajev volčin, ki raste v Sloveniji, na Balkanskem polotoku in v Romuniji, skupaj s planiko zavarovan že leta 1898.