Cvetlice

Krvavordeča krvomočnica, peskovni penušnjek, jacquinov čistec, jajčastolistni golšec, mandljevolistni mleček in vrbovolistni primožek.