Drevesne vrste

Lipa, tisa, maklen, navadna smreka, bukev, rdeči bor.