Drevesne vrste 2

Robinja, navadni oreh, mokovec, črni bor, črni gaber, mali jesen.