Drevesa 3

Gorski brest, gorski javor, beli gaber, divja češnja, veliki jesen, graden.