Ptice

Taščica, stržek, kanja, ščinkavec, lesna sova, kos, velika sinica, šoja, veliki detel.