POLHKOVO RAZGLEDIŠČE

Nosilec projekta: Občina Dobrova - Polhov Gradec

Partnerji v projektu: Dežela zelišč, Margita Vehar s.p., JZ Polhograjska graščina

Vrednost celotnega projekta: 221.388,63 EUR

Višina sofinanciranja: 145.375,41 EUR

Trajanje projekta: 30. 6. 2020−31. 1. 2023

 

Povzetek projekta:

Ureditev tematsko sprehajalne poti v centru Polhovega Gradca, ki bo povezovala avtobusno postajo s starim vaškim jedrom. Pot se serpentinasto dviga po travnatem pobočju in ima na prevojih razgledišča, razširitve z urbanimi ureditvami (igrala, počivalniki, panoji za razstave). Pot je zasnovana skladno z urbanistično rešitvijo Polhovega Gradca.

 

Cilji:

- urediti neurejene travnate površine z vsebinami, ki bodo omogočale gradnjo socialnih stikov, vezi med generacijami in krepili zavest o lokalni pripadnosti.

 

Aktivnosti:

- ureditev brežine nad parkiriščem ob Kulturnem domu v Polhovem Gradcu.

- ureditev javnega zeliščnega vrtička.

- priprava tematske razstave ob poti.

- tisk in postavitev panojev.

 

Rezultati:

- urejena večnamenska površina za druženje krajanov in obiskovalcev.

 

Povezave:

Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020