LOKALNI PRODUKTI BLAGAJEVE DEŽELE

 
Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec
 
Partnerji v projektu: Tehniški muzej Slovenije, Javni zavod Polhograjska graščina
 
Vrednost celotnega projekta: 35.478,44 EUR
 
Višina sofinanciranja: 20.386,54 EUR
 
Trajanje projekta: 4. 6. 2018 - 31. 7. 2019
 
Povzetek projekta: Blagajeva dežela je s svojimi obstoječimi produkti ena močnejših turističnih znamenitosti Občine Dobrova-Polhov Gradec, katere potencial ni v celoti izkoriščen. Obstoječe kapacitete Polhograjske graščine in znamenitosti širše Blagajeve dežele je potrebno povezati s produkti lokalnih ponudnikov in oblikovati ter promovirati nove bogate programe turistične narave. Dandanes zgolj lastnosti produktov in prednosti posameznih izdelkov kot takšnih, njihova uporabnost, kvaliteta ter pozitiven ugled tržne znamke niso več dovolj. Potrošniki postajajo vse bolj zahtevni in vedno teže jih je osrečiti, zadovoljiti njihova pričakovanja in jih pritegniti  
 
Cilji: -izboljšanje kakovosti bivanja -ohranjanje narave in kulturne krajine -okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci
 
Aktivnosti:
Aktivnost 1: izdelava strategije uporabe destinacijske znamke in programov kratka doživetja Aktivnost 2: ureditev pionirske sobe za priložnostna srečanja, izvajanje delavnic oz. programov, izdelava telefonske govorilnice in ogled predstavitvenega filma Polhovega Gradca in graščine s promocijo Blagajeve dežele ter drugih animiranih ilustracij v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije,
Aktivnost 3:oblikovanje ter tisk promocijske knjižice programov in zloženke ter njuni prevod v najmanj dva tuja jezika (angleški, italijanski jezik)  
 
Rezultati:
Dobrote Blagajeve dežele (oblikovanje integralnega turističnega produkta Dobrote Blagajeve dežele, ki se osredotoča na kulinarična doživetja in povezuje lokalne ponudnike hrane  
 
Blagajeva doživetja (oblikovanje programa kratkih doživetij z lokalnim prebivalstvom na območju občine. Domačim, predvsem pa tujim turistom oz. obiskovalcem bi program omogočal druženje ali nekajurno sobivanje z lokalnim prebivalstvom, ki bi ponujali različna doživetja (npr. kratke restavratorske delavnice, delavnica peke kruha v krušni peči, delavnice izdelovanja lesenih predmetov, preizkušanje domačih kuharskih receptov, ogled proizvodnje domačega sira, predstavitev dejavnosti čebelarstvo z degustacijo lokalnih vrst domačega medu, obisk in predstavitev vsakdana na kmetiji, vodeni izleti po polhograjskem hribovju z izkušenimi planinskimi vodniki, ogled predstavitvenega filma v Muzeju pošte in telekomunikacij, idr.).
 
Povezave: